МУЗЕЙ

Эрдэнэ Зуу музей

Эрдэнэ Зуу хийдийг 1965 онд БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөлийн 441 дүгээр тогтоолоор улсын зэрэглэлтэй Шашны Түүхийн Музей болгосон юм. Тус музей нь Монголын уламжлалт бурхан шашин, соёлын түүхэн үнэт дурсгалыг хадгалан хамгаалах, сэргээн хөгжүүлэх зорилготойгоор 8 сүм болон ...

Дэлгэрэнгүй

Хархорум музей

Хархорум музей нь Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 271-р тогтоолоор Дэлхийн өв- Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар болон Их Монгол улсын нийслэл Хархорум хоттой холбогдолтой түүх соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг хадгалж хамгаалах, судлах, сурталчлах зорилготой байгуулагдсан бөгөөд 2011 оны 6-р сарын 04-нд албан ёсны нээлтээ хийсэн.

Дэлгэрэнгүй

Хөшөө цайдам музей

Хөшөө Цайдам музей нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 32-р тоот тогтоолоор Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оршиж байсан Түрэгийн хаант улсын түүх, соёлтой холбогдол бүхий хосгүй үнэт эд өлгийн зүйл, олдворыг хадгалж хамгаалах, судлах, сурталчлах зорилготойгоор байгуулагдан, 2011 оны 6 сарын 28-ны өдөр албан ёсны нээлтээ хийсэн.

Дэлгэрэнгүй