ДӨ-ОХСДГ дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалууд

ДӨ-ОХСДГ нь хүн төрөлхтний түүх, соёлын бүхий л үеийг гэрчлэх археологийн дурсгалууд хадгалагдан үлдсэн өлгий нутаг бөгөөд наанадаж 58000,0 - 62000,0 жилийн өмнөх үеийн дунд палеолитоос эхлэлтэй түүх, археологийн бүхий л үеийн дурсгалууд оршдог.